IINI4013 - Programmering i Java

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Programmering i Java skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytter:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan forklare hva et program er
- kjenner til enkle prinsipper innen objektorientert programmering
- kan forklare hvorfor brukerkommunikasjon og logikk til et program knyttet til det problemet som skal løses, bør legges til ulike klasser

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Java-program på egen PC
- kan lage strukturert og oversiktlig programkode
- kan beskrive klasser og kontrollstrukturer ved hjelp av enkle klassediagram og aktivitetsdiagram
- kan, med noe hjelp, anvende klasser fra Java API'et

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse enkle problemer

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner og øvingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger: Det vil bli gitt 12 øvinger. Et utvalg (6) av øvingsoppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det vil settes nærmere krav til utvalget, - opplysninger om dette gis ved kursstart.

 

NY / UTSATT EKSAMEN:

Ordinær eksamen november/desember: mai/juni.

Ordinær eksamen mai/juni: november/desember.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Kursmateriell

Else Lervik og Vegard B. Havdal: "Programmering i Java", siste utgave. Leksjonene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC172D 5.0 01.09.2017
LO171D 5.0 01.09.2017
TDAT1001 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 05.12.2017 09:00 D8, bygg 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.