course-details-portlet

IINI3009 - IT-strategi i organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

IT og forretningsprosessene; IT og verdikjeden; Overordnete strategier (forretningsformer, ERP-systemer, outsourcing); Sammenhenger mellom IT-strategi og forretningsstrategi; overordnede planer for innføring av nye IT-løsninger.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:
KUNNSKAPER
Kandidaten
- har grunnleggende forståelse av hvilken rolle informasjonssystemer og informasjonsteknologi har i bedrifter og organisasjoner.
- har kunnskap om prinsipper for strategiske IKT-valg
- har grunnleggende kunnskaper om noen relevante metoder og arbeidsmåter for å utvikle IT-strategier
- kjenner sammenhengen mellom IT-strategi og andre forretningsstrategier

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan bidra i utviklingen av IT-strategier i organisasjoner
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til betydningen av planmessig IT i organisasjoner og bedrifter.
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til organisering av IT i organisasjoner og bedrifter.
- kan planlegge prosesser for utvikling av hensiktsmessige IT-strategier

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- har forståelse for bruk av IT i moderne forretningsdrift
- er bevisst utvikling over tid og økonomiske konsekvenser av IT bruk
- kan formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig
- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Forelesninger, teamarbeid , gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Mer om vurdering

Gruppebasert prosjektarbeid.
Gjentak: Emnet undervises siste gang våren 2021 - nye prosjekter arrangeres ikke.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Artikkelsamling

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC319D 5.0
IFUD1132 5.0 01.09.2019
IDRI2005 5.0 01.09.2019
DIFT2008 5.0 01.09.2020
INFT2007 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU