IINI1008 - Datamaskinteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontrollere og io-utstyr, avbruddsmekanismen, DMA, brikkesett og moderne systemarkitektur, ulike maskinklasser. Prosessorarkitektur: Pipeline, superskalaritet, dynamisk utføring, mikrooperasjoner, kontrollenheten, hardkoding kontra mikroprogrammering, RISC og CISC. Teori-tema: Tallsystemer. Datarepresentasjon og -aritmetikk. Buss- og lagerhierarki. Cache og lokalitet. Høynivåspråk kontra assembly. Praktisk driftsarbeid: Kabinett, hovedkort, ulike prosessorer, buss, RAM, cache, BIOS. Lyd-, nettverks-og skjermkort. Sekundærminne (Harddisk, CD-ROM, DVD, tape og andre typer). Avbruddsmekanismen, I/O, DMA og busmastering. Å oppdage og rette feil. Boot-prosessen. Formatering, partisjonering.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- har innsikt i datamaskinens virkemåte både fra et teoretisk og praktisk ståsted.
- kjenner godt til de enkelte komponenter i datamaskinen og hvordan de virker sammen.
- kjenner til de grunnleggende matematikk- og informatikktema (tallsystemer, datarepresentasjon, lokalitet) som er relevante for emnets tekniske hovedtemaer.

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper inne emnets tema i relevant praktisk problemløsing.
- kan optimalisere, oppgradere og holde ved like en datamaskin, samt diagnostisere, feilsøke og reparere en datamaskin ved de vanligste feilsituasjoner.

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema.
- kan i en praktisk driftssituasjon, forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
For å gå opp til eksamen må kandidaten ha godkjent følgende arbeidskrav: 5 individuelle øvinger.

Tidspunkt for kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring:
Eksamen: desember
Arbeidskrav: neste gang emnet undervises.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Skriftlige leksjoner med tilhørende øvinger, løsningsforslag og opplæringsvideoer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 22.05.2018 09:00 E2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.