IINI1002 - Webutvikling 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 40/100 1 timer HJELPEMIDD
Oppgave 60/100 A

Faglig innhold

Introduksjon til webpublisering, HTML, CSS, DOM og JavaScript, prinsipper for webdesign, bruk av rammeverk, multimedia på web (grafikk, bilder, lyd og video), integrasjon av eksterne tjenester.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Webutvikling 1 skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- forstår klient-tjener-arkitektur i konteksten nettleser og webtjener
- kjenner til forskjellen på statiske og dynamiske websider
- kjenner til HTTP-protokollen og kryptert kommunikasjon med HTTPS
- forstår oppbygningen til en URL, domenenavn og porter
- vet forskjellen på absolutt og relativ adressering
- kjenner til virkemåten til søkemotorer
- forstår viktigheten av å følge web-standarder

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan utvikle et funksjonelt nettsted ved bruk en enkel testeditor og HTML
- kan laste opp nettstedet til webtjener med SFTP
- kan endre utseendet på nettstedet med intern eller ekstern CSS
- kan bruke DOM og JavaScript til å lage dynamiske nettsider
- kan benytte rammeverk for å forenkle utviklingsprosessen
- kan legge til multimedia (grafikk, bilder, lyd, video) på nettstedet
- kan integrere eksterne tjenester på nettstedet

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- får en grunnleggende forståelse av hvordan et moderne nettsted er oppbygd

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Praktiske obligatoriske øvinger, teamarbeid, gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet har et arbeidskrav som består av 8 obligatoriske øvinger hvor 6 må være godkjent for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler til eksamen:
Alle, inklusiv tilgang til Internett.

Utsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante lenker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 40/100 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00
Høst ORD Oppgave 60/100 A
Vår ORD Web-eksamen 40/100 HJELPEMIDD 09:00
Vår ORD Oppgave 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.