course-details-portlet

IIKG4001 - Eksperter i team - Digital communities

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

www.ntnu/eit/emnebeskrivelse

Læringsformer og aktiviteter

virtuell landsby

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver landsbydag
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)
Applied Computer Science (MACS-D)
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Folkehelse (MFHLS)
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Interaction Design (MIXD)
Interaction Design (MIXD-D)
Sustainable Manufacturing (MSUMA)
Sustainable Manufacturing (MSUMA-D)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU