IFUD1131 - HTML5

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 0/100 A Bestått/Ikke bestått
Web-eksamen 100/100 4 timer A Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Introduksjon til HTML5, grunnleggende syntaks og struktur, nye semantiske elementer, dynamiske websider med JavaScript og CSS3, nye skjemaelementer (forms), HTML5 canvas til grafikk og tegning, HTML5 video og audio, mobile enheter og device access, lokal lagring av applikasjoner og data, dataoverføring med Web Sockets

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- forstår problemstillinger knyttet til bruk av ikke-standardisert teknologi
- har kjennskap til nyttige rammeverk for HTML5 og fallback-løsninger
- har kjennskap til problemstillinger knyttet til bruk av ulike medieformater

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan ta i bruk nye semantiske elementer fra HTML5
- kan ta i bruk ny funksjonalitet fra CSS3 og JavaScript på nettstedet
- kan ta i bruk nye skjemaelementer og -attributter fra HTML5
- kan tegne på et canvas-element med JavaScript
- kan legge til multimedia ved hjelp av video- og audio-elementet
- kan lage nettsider som tilpasser seg mobile enheter og utnytter egenskaper hos disse
- kan bruke lokal lagring til å lagre og hente fram data
- kan bruke XMLHttpRequest2 til kommunikasjon med webtjeneren
- kan lage en større HTML5-basert webløsning

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- får et overblikk over ny webteknologi som er i ferd med å bli standardisert.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Praktiske obligatoriske øvinger, teamarbeid, gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Emnet har et arbeidskrav som består av 8 obligatoriske øvinger hvor 6 må være godkjent for å få karakter i emnet.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Utsatt eksamen:

Høsteksamen: mai/juni.

Våreksamen: desember.

Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante lenker.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 0/100 A
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A 14.12.2017 09:00
Vår ORD Oppgave 0/100 A
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.