IFUD1125 - Markedsorientert produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Årsaker til å drive med produktutvikling, kritiske faktorer for å lykkes med produktutvikling, Stage-gate-modellen, markedsorientering, faktorer som påvirker kundens kjøpsatferd, konkurrentanalyse, segmentering, differensiering, posisjonering, produktets livssyklus, kjøpsbeslutningsprosessen.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten kan:
- forklare Stage-Gate-modellen med faser og evalueringspunkt
- redegjøre for ulike årsaker til at bedrifter driver med produktutvikling
- redegjøre for viktige suksessfaktorer i produktutvikling
- forklare ulike faktorer som påvirker kundeatferd
- redegjøre for konkurrentanalyse og viktigheten av denne
- forklare hvordan man finner segmenter med utgangspunkt i segmenteringskriterier
- redegjøre for begrepene differensiering og posisjonering
- forklare kjøpsbeslutningsprosessen
- forklare produktets livssyklus

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- tenke markedsorientert
- planlegge en produktutviklingsprosess i henhold til Stage-gate- modellen
- delta i utvikling av en markedsplan og bidra til markedsføringsledelse med fokus på kundeatferd, konkurrentanalyse, segmentering, målgruppeutvelgelse, differensiering og posisjonering.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Obligatoriske øvingsoppgaver (8 av 10 øvinger må være bestått for å ta eksamen) og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske øvingsarbeider. 8 må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det gis flere enn 8 øvinger, men de 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart.

Utsatt eksamen:
Høsteksamen: mai/juni
Våreksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Utvalgte artikler, skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlig, læreboken Markedsføringsledelse skrevet av Philip Kotler og Kevin Lane Keller (norsk utgave 4 utgitt av Gyldendal Akademisk, år 2016). Endring kan komme ved ny utgave av lærebok.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 12.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.