IFUD1120 - Entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innholdet i forretningsplanen, oppstartsfinansiering og venture-kapital, motivasjon og ledelse i entreprenørskap.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten kan:
- redegjøre for hva som kjennetegner en lovende forretningsidé
- redegjøre for muligheter og utfordringer knyttet til entreprenørskap og Internet
- beskrive innholdet og hovedelementene i en markedsplan
- beskrive innholdet og hovedelementene i en forretningsplan
- redegjøre for de ulike kilder til oppstartsfinansiering, samt fordeler og ulemper knyttet til hver av disse
- redegjøre for ulike strategier for motivasjon og ledelse som kan anvendes i entreprenørskap

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- ta stilling til om en forretningsidé virker lovende
- sette opp rammene for en markedsplan
- sette opp rammene for delvis å utarbeide en forretningsplan
- kunne gjennomføre tiltak for å øke de ansattes motivasjon med utgangspunkt i gjennomgått teori

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Obligatoriske øvingsoppgaver (8 av 10 øvinger må være bestått for å ta eksamen) og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvingsarbeider. 8 må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det gis flere enn 8 øvinger, men de 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart.


Utsatt eksamen:
Høsteksamen: mai/juni
Våreksamen: desember

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne- kun for eksternt salg

Kursmateriell

Leksjoner, artikler og lærebok: The Portable MBA in Entrepreneurship, utgave 4 (endringer kan komme og vil bli oppgitt ved oppstart i faget)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2003 5.0
IINI2010 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 10.12.2018 09:00 DI42
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 28.05.2019 09:00 SL110 turkis sone
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.