IFUD1117 - Informasjonsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Hvordan dagens bedrifter bruker informasjonsteknologi og systemer for å oppnå forretningsmål; organisasjon, informasjonssystemer,og strategi; it-infrastruktur og ny teknologi; viktige forretningssystemer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte.

Kandidaten: - Kjenner til ulike typer informasjonssystemer som brukes i bedrifter og organisasjoner. - Har kunnskap om hvordan datateknologi og nettløsninger kan brukes i bedriftens forvaltning av informasjon og kunnskap. - Har kunnskap om hvordan bedrifter bruker informasjonsteknologi og systemer for å oppnå forretningsmål. FERDIGHETER: Kandidaten: - Kan se behov for og være pådriver for små og mellomstore informasjonssystem løsninger for bedrifter. - Kan komme med anbefalinger for bruk av moderne IT og nye teknologiløsninger. - Kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til informasjonsforvaltning og ivaretakelse av virksomheters kunnskapskapital. GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten: - Har forståelse for betydningen av aktiv informasjons- og kunnskapsforvaltning. - Kan delta i planlegging og gjennomføring av informasjonshåndteringsprosjekter. - Kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskravet består av 3 øvinger. Alle 3 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Den aktuelle læreboken er: - Management Information Systems (siste utgave) av Kenneth C. Laudon og Jane P. Laudon, Pearson Education Limited.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 30.11.2017 09:00 E5
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.