IFUD1113 - Sosiale medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Introduksjon til sosiale medier. Strategier. Relasjoner og ansvarsforhold. Måling. Kampanjer og etikk. Praktisk utforsking av en rekke Web 2.0-tjenester og sosiale medier.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan redegjøre for hvordan sosiale medier kan brukes forretningsmessig
- kan redegjøre for mekanismer for relasjonsbygging i sosiale medier
- har kunnskap om hvordan Return on Investment (ROI) kan måles i sosiale medier
- har kunnskap om hvordan både virksomheter og enkeltpersoner kan bruke sosiale medier til læring
- vet hva et personlig læringsnettverk (PLN) er

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan føre en blogg over tid og kjenne mekanismer for hvordan en kan lykkes med blogging
- kan utforme en strategi for sosiale medier tilpasset virksomhetens behov
- kan bruke en rekke Web 2.0-baserte tjenester og sosiale verktøy til å gjennomføre tiltak for å nå virksomhetens mål i sosiale medier
- kan planlegge en sosiale medier-kampanje
- kan utføre måling av kampanjer, spesielle tiltak og rutinemessige aktiviteter i sosiale medier
- kan bygge opp et personlig læringsnettverk (PLN) og bruke det profesjonelt i sosiale medier-sammenheng

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- er bevisst på samspillet mellom strategier og øvrige styringsdokumenter i en virksomhet
- har et bevisst forhold til viktigheten av å klargjøre ansvarsforhold i sosiale medier
- kan foreslå relevante tiltak - og lære - basert på en resultatanalyse fra målinger
- er klar over etiske forhold i sosiale medier

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Blogg i øvingsopplegget. Bruk av Web 2.0-tjenester og sosiale medier. Diskusjonsforum.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet skjer ved at kandidaten gjennomfører og får godkjent 5 obligatoriske arbeidskrav (bestått/ikke bestått). Alle må bestås for å få bestått i emnet. Utsatt eksamen: Ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Skrevne leksjoner, videostoff og Internett-ressurser

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LN203D 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A
Vår ORD Mappevurdering 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.