IFUD1045 - Drift av MS Exchange og MS SQL Server

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Installasjon, konfigurering og bruk av epost-tjener og Outlook klient. Bruk av PowerShell for å drifte Exchange server. Installasjon, konfigurering og bruk av SQL-tjener. Utveksling av data mellom løst sammenkoblede systemer. Finne, dele og publisere informasjon. Følgende programvare vil bli gjennomgått som supplement for å belyse den teoretiske gjennomgangen: Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft SQL Server. Nødvendig programvare kan fritt lastes ned.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- har innsikt i drift av epost- og database-servere
- kjenner til løsninger for å eksportere og importere data for epost- og database-servere

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan installere, konfigurere, drifte og sikre en Exchange epost-server
- setter opp og distribuere Outlook til klienter
- kan bruke PowerShell til å automatisere driftsoppgaver i Exchange
- kan installere, konfigurere og drifte en SQL server

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten har:
- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjon og praktiske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det gis 9 øvinger, av disse må minimum 6 være bestått.

Utsatt eksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Leksjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Web-eksamen 100/100 A
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.