IFUD1040 - Windows server for systemansvarlige

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer B

Faglig innhold

Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med bruk av Active Directory, DNS, deling, NTFS, grupper, domener og Group Policy. Oppsett av profiler, loginscript for brukere, utskriftmiljøet, distribusjon av OS og programvare, fjerndrifting og virtualisering (server 2008/2012).

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Windows server for systemansvarlige skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server, programvaredistribusjon, virtualisering og overvåking

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- installere Windows Server med roller og tjenester
- lage/opprette og konfigurere Active Directory
- opprette brukere, grupper og tilgangskontroll
- benytte Group Policy til utrulling av skrivere og programvare, implementere innloggings-script og sette passordpolicy
- opprette og konfigurere lokale og vandrende (roaming) profiler
- utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukerne
- sette opp og drifte lokale og delte skrivere
- rulle ut operativsystemer og applikasjoner
- opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten har:
- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, praktiske obligatoriske øvinger, veiledning av faglærer/veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
8 av 12 øvinger må være godkjent.


OUtsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2001 5.0
LO475D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 08.06.2018 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.