IF100512 - Mekanikk og fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Krefter

Statisk moment

Likevekt

Leddkonstruksjoner

Kjedelinja

Fagverk

Friksjon

Mekanisk arbeid

Fasthetslære med de ulike diagrammer og spenningsbegreper

Sikkerhet

Normalkrefer

Avskjæring

Bøying

Kombinert lastvirkning

Knekking

Hydrostatikk

Hydrodynamikk

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

grunnleggende krefter og likevekt.

lover og teorier innen grunnleggende mekanikk og hydraulikk og vite hvordan de kan anvendes.

grunnleggende sammenhenger mellom statikk og fasthetslære.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

anvende mekanikken og hydraulikken innen eget fagfelt.

forklare grunnleggende fenomener i mekanikken og hydraulikken.

anvende mekanikken og hydraulikken på enkle praktiske oppgaver.

anvende et grunnleggende relevant begreps- og formelapparat.

resonnere og forklare elementære problemstillinger i mekanikken og deretter komme med enkle løsningsmodeller.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i mekanikk og hydraulikk som andre emner kan bygge videre på.

forståelse for sammenhengen mellom den grunnleggende teorien og den praktiske anvendelsen av faget.

tilegnet seg forståelse for grunnleggende problemstillinger innen statikk, fasthetslære og hydraulikk og kunne formidle disse til andre innen eget fagfelt.

forståelse av sammenhengen mellom ytre påkjenninger på en konstruksjon og konstruksjonens materialegenskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Obligatoriske oppgaver. Veiledning.   

Obligatoriske arbeidskrav:

For å få adgang til eksamen må minst 8 av øvingene i hvert semester være innlevert til fastsatt frist og godkjent, herunder en obligatorisk test som avholdes ved slutten av høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen i vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Byggingeniør (003YV)
Produkt og systemdesign (045PS)
Produkt og systemdesign (045YV)
Skipsdesign (699SD)
Skipsdesign (699YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.