IF100412 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Ingeniør(profesjon)ens rolle i næringslivet. Teknologi- og industrihistorie, innovative prosesser og entreprenørskap. Miljø, livsløp, sikkerhet og etikk.

Laboratoriearbeid - teambuilding. Innføring i modelleringsverktøy.

Beregningsperspektiv ved hjelp av dataverktøy.Bruk av algoritmer og matematikk i dataasisterte beregninger.

Økonomi og prosjektledelse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om Ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.

ha kunnskap om historien til noen bedrifter og næringsklynger og ha kunnskaper om hvilke teknologiske nyvinninger som ga grunnlag for innovasjon

ha kunnskap om teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.

ha kunnskap om vitenskaplige arbeidsmetoder og prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.

ha kunnskap om de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.

ha kunnskap om de grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

ha ferdigheter i identifisering av ingeniørfaglige problemstillinger, innhenting av nødvendig informasjon og kvalitetssikring av denne som grunnlag for problemløsning.

ha ferdigheter i bruk av dataverktøy for presentasjon og rapportering samt som aktivt hjelpemiddel for løsning av tekniske problemstillinger.

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha kompetanse i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.

ha kompetanse i hvordan han/hun kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.

ha kompetanse i organisering, planlegging og gjennomføring av studiet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Ekskursjoner og foredrag fra arbeidslivet. Prosjektarbeid i studentgrupper. Forelesninger og presentasjoner. Rapportskriving. Studentpresentasjoner. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Hver gruppe skal levere en rapport for hvert tema samt lage tilhørende presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappeinnlevering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Automatiseringsteknikk (017YV)
Byggingeniør (003BY)
Byggingeniør (003YV)
Dataingeniør (004DA)
Dataingeniør (004YV)
Produkt og systemdesign (045PS)
Produkt og systemdesign (045YV)
Skipsdesign (699SD)
Skipsdesign (699YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.