course-details-portlet

IELS3011 - Avanserte sensorsystemer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet består av to deler:

1) Introduksjon til sensorsystemer: Oppbygning av et generelt målesystem. Statiske karakteristikker. Målenøyaktighet. Sensorteknologier. Analyse av målesystemer.

2) Praktisk instrumentering: Bygging av komplette instrumenteringssystemer. Utvikling av virtuelle instrumenter. Bruk av datainnsamlingsenheter og et programværeutviklingsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne

- ha bred kunnskap om alle enkelte elementer av et typisk sensorsystem

- beskrive oppbygningen av et generelt målesystem

- beskrive og tolke statiske karakteristikker

- forklare virkemåte og karakteristikker for utvalgte sensorer

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne

- designe målesystem som oppfyller spesifiserte krav

- programmere datainnsamling og datapresentasjon

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene

- ha innsikt i relevante problemstillinger innen instrumentering

- kunne vurdere spesifikasjoner, design, konstruksjon, samt drifte et sensorsystem

- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i en gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Alle laboratoriearbeidene må være godkjent for å kunne kvalifisere seg til vurdering. Karaktergrunnlaget kommer fra 3 prosjektrapporter. Hver rapport teller 33,33% på sluttkarakteren.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektronisk systemingeniør - Ingeniørfag (BIELSYS)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved programmet Elektronisk systemingeniør, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELET2112 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektroteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU