course-details-portlet

IELET3109 - Avanserte Sensorsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Anvendelse av en eller flere av følgende målemetoder: elektriske, mekaniske, optiske, akustiske eller elektromagnetiske. Systemkarakteristikker. Systemmodellering og SPICE-simulering. Lav-effekt sensorgrensesnitt. Transmisjonslinje. Støy og interferens. Signalkondisjonering. Signalprosessering. Målenøyaktighet. Grafisk programmering med virtuell instrumentering og programmering i LabVIEW. Prosjektplanlegging, prosjektarbeid, datapresentasjon og rapportering.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte:

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne - forklare virkemåte og karakteristikker for utvalgte elektriske, mekaniske eller optiske målesensorer - beskrive og tolke statiske og dynamiske karakteristikker av målesystemer - beskrive effekten av støy og interferens, samt beskrive metoder for å redusere disse - prinsippene for og bruk av datamaskinassistert måleteknikk med styring av instrumenter, måleutstyr og datainnsamling/overføring.

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne - designe målesystem som oppfyller krav til lav målenøyaktighet og dynamisk respons - modellere signal og støy og beregne forventet målenøyaktighet i et målesystem - programmere datainnsamling og datapresentasjon - dokumentere eksperimenter og måledata.

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene - kunne vurdere spesifikasjoner, design, konstruksjon, samt drifte et sensorsystem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger. Laboratoriearbeid. Et obligatorisk prosjekt.

Mer om vurdering

I vurderingen inngår en skriftlig avsluttende eksamen (teller 50%) og en prosjektoppgave (teller 50%). Alle delene må være bestått. Karakter: Bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen i Mars (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Læremidler oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TELE3012 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 27
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering
07.12.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 50/100 15.03.2023
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU