course-details-portlet

IELET2113 - Programmerbare kretser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Programmerbare logiske kretser. Struktur i digitale systemer. Beskrivelse av digital HW ved hjelp av høynivå programmeringsspråk. Design og simulering av digitale systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

- Forklare arkitekturen og virkemåten til programmerbare kretser.

- Forklare forkjellen mellom kombinatorisk og sekvensiell digital logikk.

- Forklare hvordan en tilstandsmaskin er bygd opp og fungere.

- Forklare hvordan et høynivå modelleringsspråk kan benyttes for å beskrive struktur og virkemåte for et digitalt system.

- Forklare hvordan et digitalt system kan testes og simuleres.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

- Anvende et høynivå modelleringsspråk til å beskrive enkle digital systemer.

- Anvende dataverktøy for å implementere digitale systemer i en programmerbar krets.

- Anvende dataverktøy og testbenker for å simulere funksjonaliteten til et digitalt system.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

- Spesifisere, designe og implementere et digitalt system.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Oppgaveløsning. Prosjektarbeid. Veiledning.

Obligatoriske øvingsoppgaver som omfatter opplæring i dataverktøy og programmering i VHDL.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig digital eksamen. Karakter: Bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen i mai/juni, kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 31
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU