course-details-portlet

IELEG3398 - Kraftelektronikk og relevern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Kraftelektroniske komponenter/halvleder brytere ● En- og trefase kraftfrekvent like- og vekselretter (diode og thyristor brokoblinger) ● DC/DC spenningsomformer: buck, boost, buck-boost, forover, flyback, fullbro ● DC/AC modulerende konvertere, en og trefase fullbro vekselrettere ● DC og AC strømforsyninger ● Opptimering av vekselrettere med effektfaktor korreksjon ● Harmoniske strømmer i nettet/EMC ● Moduleringsteknikker og styrestrategier for kraftelektroniske systemer ● Transiente forhold i elektriske maskiner under kortslutninger ● Beregning av kortslutningsstrømmer basert på Impedansemetoden ● Symmetriske komponenter ● Ulike typer jording av nett, Jordfeil, Impedansjording ● Måletransformatorer ● Typer av relèvern, virkemåte og innstilling ● Overstrømsrelè, Differensialvern, Impedansvern, spesialvern for elektriske maskine

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • forstår grunnleggende forhold i kraftelektronikk
 • har teoretiske grunnlag for matematisk modellering og simmuleringsmodeller som gjelder for halvledere, kraftelektroniske kretser og applikasjoner
 • har teoretisk grunnlag for å kunne utføre kortslutningsberegninger i høyspente kraftsystemer
 • kan beregne innstilling av vern i enkle høyspentnett

Ferdigheter:

Studenten

 • kan beregne kraftelektroniske kretser med ideelle komponenter og kan gjennonføre kortslutningsanalyser ved hjelp av symmetriske komponenter

Generell kompetanse:

Studenten

 • forstår og kan beregne og vurdere grunnleggende forhold for komponenter, kretser og topologier av kraftelektroniske konvertere (DC-DC, DC-AC, AC-AC, AC-DC)
 • forstår reléplanlegging
 • forstår virkemåten i ulike typer relévern for nett og komponenter i energiforsyningen
 • kan orientere seg i faglitteratur med ulike notasjoner og håndbøker

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning: Emnet er i sin helhet nettbasert. Emnet følger et prinsipp for omvendt klasserom der alle forelesninger er forhåndsinnspilt. Det gies veiledning til oppgaveløsning via videokonferanse og spørreforum. Ved behov kan det bli gitt utdypningsforelesninger vi videokonferanse.

3 timer nettbasert veiledning fordelt på tre økter 1+1+1

Mer om vurdering

Muntlig kan gjennomføres ved bruk av digitale verktøy som zoom, teams osv

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Et grunnlagsemne tilsvarende ILEx1001 Elektroteknikk 1

Typiske andre navn på emnet er "Elektriske kretser"

Emnet bør være på minimum 7.5 stp

Kursmateriell

Mohan, N., Underland, T.M., Robbins, W.P., Power Electronics, Third Edition. ISBN 0-471-42908-2

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 02.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU