course-details-portlet

IELEG2213 - Elektro prosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Tema velges ut fra oppgitte eller egendefinerte problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal:

a) Kjenne til utarbeidelse av prosjektplaner og fremdriftsplaner.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

a) Anvende tidligere kunnskap og ferdigheter til å løse en praktisk eller teoretisk problemstilling.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne:

a) Arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjektarbeid.

b) Innhente på selvstendig grunnlag nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet.

c) Dokumentere et prosjektarbeid skriftlig.

d) Presentere planer og resultater av prosjektarbeidet muntlig.

e) Reflektere over egen faglig utøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav:

- Prosjektplan.

- Muntlig presentasjon av prosjektet.

- Demonstrasjon av ferdig produkt/prosjekt.

- Individuell refleksjon.

- Medforfatterdeklarasjon.

Alle deler må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav, se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport.

Karakter: Bokstavkarakterer.

Ved ikke bestått må et nytt prosjekt gjennomføres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO).

Kursmateriell

Ingen spesifikk kurslitteratur, studentene har selv ansvaret for å finne informasjon/litteratur basert på sine valgte prosjekter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE3391 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektroteknikk
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
29.11.2021

Innlevering
06.12.2021


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU