course-details-portlet

IELEG1040 - Digitalteknikk og Programmering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen (Digitalteknikk) 40/100 2.5 timer D
Skriftlig skoleeksamen (Programmering) 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Digitalteknikk

 • Tallsystemer og koder
 • Boolesk algebra
 • Karnaugh-diagram (forenkling)
 • Logiske kretser og kombinatoriske kretser
 • Lås (latch), vipper, tellere, og syntese av synkrone sekvenskretser
 • Minnekretser

Programmering

 • Programstruktur
 • Relevante programmeringsverktøy
 • Datatyper, variabler
 • Operatorer
 • Kontrollsetninger (løkker og betingelser)
 • Funksjoner og parametre
 • Strukturer
 • Arrays
 • Strenger
 • Pekere

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende forståelse innenfor temaene digitalteknikk og programmering, og være i stand til å utvikle et enkelt dataprogram.

Kunnskaper

Kandidaten skal forstå

 • de grunnleggende temaer innen digitalteknikk
 • de grunnleggende temaer innen programmering og algoritmestruktur
 • gangen i et programmeringsprosjekt fra problemformulering til ferdig testede løsninger, inklusive et eksempel på en utviklingsplattform med relevante verktøy

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • konvertere mellom tallsystemer
 • forenkle boolske funksjoner, enten ved hjelp av boolesk algebra eller Karnaugh-diagram
 • utføre syntese av sekvenskretser
 • formulere en problemstilling slik at den er programmerbar, og deretter gjennomføre programutvikling til en fungerende løsning
 • opprette og behandle enkle datastrukturer

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • kunne analysere en gitt grunnleggende problemstilling, og stille opp en krets og programmere en løsning
 • kunne kommunisere og diskutere programløsninger
 • ha en god plattform for å lære andre programmeringsspråk
 • kunne kombinere elementer fra digitalteknikk, og programmering for å konstruere et fungerende system
 • kunne reflektere over etiske og bærekraftsmessige problemstillinger relatert til emnets temaer.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger,
 • Studentaktive læringsformer (både individuelle og gruppevise),
 • Oppgaveløsning (case- og laboppgaver)
 • Veiledning.
 • Forskjellige innleveringer I både digitallteknikk og programmering

Mer om vurdering

Sluttkarakteren (bokstavkarakter: A-F) er basert på to eksamener: en prøve som dekker digitalteknikken av pensum og en prøve som dekker programmeringen . Sluttkarakteren beregnes som et gjennomsnitt av de to karakterer, med følgende vekter: digitalteknikk (40 %) programmering (60 %).

Ved gjentak av enkeltelementer må hele emnet tas om igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE2131 2.5 HØST 2023
IMT1031 5.0 HØST 2023
IELEA1002 7.5 HØST 2023
IELET1002 7.5 HØST 2023
IELEG1002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Informasjonsteknologi
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (Digitalteknikk) 40/100 D 03.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M405-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 50
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (Programmering) 60/100 D 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 36
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen (Digitalteknikk) 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen (Programmering) 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU