IE100416 - Introduksjon til ingeniørfaget - automasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Teknologi- og industrihistorie, innovative prosesser og entreprenørskap.

Ingeniørens roller og arbeidsområder i nærings- og arbeidsliv.

Miljøkrav og energibruk.

Risiko, sikkerhet og etikk. Ingeniørens ansvar. 

Organisering og dokumentasjon av prosjektarbeid.

Innføring i 3D-modellering.

Måleteknikk med Matlab

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om

- ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.

- teknologiske nyvinninger som har gitt grunnlag for innovasjon og utvikling.

- grunnleggende prosesser for innovasjon og nyskaping.

- vitenskaplige arbeidsmetoder og prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.

- de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.

        

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal ha ferdigheter i:
- identifisering av ingeniørfaglige problemstillinger og innhenting og kvalitetssikring av nødvendig informasjon som grunnlag for problemløsning - bruk av dataverktøy for analyse, presentasjon og rapportering, som aktivt hjelpemiddel for løsning av tekniske problemstillinger.

        

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal ha kompetanse:

- i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger - om roller og ansvar ved ledelse av prosjektarbeid - i hvordan han/hun kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig - i organisering, planlegging og gjennomføring av studiet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesere fra arbeidslivet og eget fagmiljø. Prosjektarbeid i studentgrupper. Rapportskriving og studentpresentasjoner både fra teoretiske og praktiske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidsmappe (portefølje) som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fra hele semesteret. Oppgaver blir kunngjort på e-læringsverktøy (Blackboard). Oppgavene blir vurdert ved første innlevering, og kan forbedres innen gitt frist.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

1 ukes hjemmeeksamen. Individuell oppsummerende rapport basert på godkjente arbeidskrav.  Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Dataingeniør (004YV)
Elkraftsystemer (006EK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
14.12.2017

Innlevering
21.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.