IDRI3005 - Powershell i praktisk scripting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Introduksjon til PowerShell
- hvordan lage script i PowerShell
- kommandoer i PowerShell
- forenkling og automatisering av drift av Windows med PowerShell

Læringsutbytte

Kjenne til bruken av skripting i forskjellige situasjoner i en bedrift/organisasjon
- kjenne til forskjellige skripspråk
- kunne gjøre rede for hvordan skripting kan automatisere oppgaver i en driftssituasjon
- kunne bruke PowerShell for å automatisere driftsoppgaver i Windows server, VMware og andre driftsmiljøer

Ferdigheter
- Powershell - historie
- kunne vise hvordan er PowerShell bygd opp
- kunne bruke PowerShell i Windows server
- kunne lage kommandoer og scripts i Powershell
- PowerShell og .NET
- kunne bruke av PowerShell i Active Directory

Generell kompetanse
- studenten har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter i en bedrift som vil automatisere typiske driftsoppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, selvstendig arbeid, bruk av virtuelle maskiner som erstatter behovet for eget utstyr.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
6 av 8 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Egne leksjoner og bruk av Internett

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 15.12.2017 09:00
Vår UTS Web-eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.