IDRI3004 - ITIL v3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til ITIL v3 med utgangspunkt i tjenestelivssyklusmodellen. Gjennomgang av livssyklusfasene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang, tjenesteadministrasjon og kontinuerlig tjenesteforbedring med tilhørende prosesser og funksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten kan:
- tegne opp og forklare livssyklusmodellen til ITIL versjon 3
- gjengi suksessfaktorer knyttet til innføring av ITIL
- forklare hva som menes med begrepene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang, tjenesteadministrasjon og kontinuerlig tjenesteforbedring
- beskrive utvalgte prosesser som inngår i ITIL-standarden og hvilke arbeidsoppgaver som utføres av de aktuelle prosessene

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- redegjøre for hvordan utvalgte ITIL-prosesser typisk kan implementeres og forvaltes i en gitt organisasjon.
- redegjøre for hvordan utvalgte prosesser fungerer sammen og hvilken informasjon som flyter mellom dem
- lage en plan for innføring av utvalgte ITIL-prosesser i en konkret bedrift
- implementere utvalgte deler av ITIL-standarden i en konkret bedrift

Generell kompetanse
Kandidaten har:
- grunnleggende forståelse av ITIL som beste praksis for drift av IT-systemer
- forståelse for at ITIL kan implementeres i små trinn og med noen få prosesser, samt utvides til å være svært omfattende, med mange operative prosesser og funksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, obligatoriske øvinger og workshops. Emnet inneholder en introduksjonsdel med tilhørende leksjon og tekstbasert øving, fem moduler (en for hver fase i livssyklusmodellen) med to leksjoner, en tekstbasert øving og en flervalgstest i hver modul, samt en oppsummeringsdel med en leksjon og en flervalgstest.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Ny/ Utsatt eksamen:
Høsteksamen: mai/juni
Våreksamen: desember

Arbeidskrav
Av totalt 17 ovinger må 3 workshopøvinger, 3 tekstbaserte øvinger og 6 flervalgstester (totalt 17 øvinger) være godkjent for å få gå opp til eksamen. Øvingene som blir godkjent må dekke et bredt spekter av de temaene som gjennomgås i emnet. Nærmere opplysninger gis ved studiestart.

Vurdering
Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Må ha eksamen sammen med IFUD 1046

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

I dette emnet skal vi bruke læreboken Foundations of IT Service Management Based on ITIL V3. ISBN 978-90-8753-057-0. Pensum i emnet er hentet fra hele boken, samt diverse leksjoner og øvinger som blir gjort tilgjengelig underveis i kurset.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 08.12.2017 09:00 E1 , KJL21 , R41 , R D1-185 Datasal , KJL1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 04.06.2018 09:00 JB22 , JB30 , JB40 , JC13
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.