IDRI3002 - Drift og sikring av forretningskritiske systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 10/100
Gruppeeksamen 35/100 8 timer
Oppgave 55/100

Faglig innhold

Hva menes med sikkerhet. Generell nettverkssikkerhet.
Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og rutere. En del vanlige angrep og mottiltak. Sikre tjenere, identifisere inntrengere, passordsikkerhet, viruskontroll. Digitale signaturer. Installere, administrere og bruke epost- og sql-tjener. Bruke PowerShell for å administrere Exchange. Utveksling av data mellom løst sammenkoblede systemer. Finne, dele og publisere informasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har innsikt i hvordan et nettverk kan sikres og hvordan man kan unngå at lokale maskiner, servere eller større nettverk kan bli hacket
- kjenner til løsninger for å sikre små og store nettverk
- kan forklare en del protokollbaserte farer/angrep i kablede og trådløse nett
- kan gjøre rede for mottiltak mot angrepene over
- kan gjøre rede for andre farer og mottiltak, som fysiske sikringstiltak og «social engineering»
- kan gjøre rede for og planlegge bruk av vanlige sikringstiltak som IDS, IPS, VPN og proxyer.
- har innsikt i drift av epost- og databasetjenere, innkludert import/eksport av data

Ferdigheter:
- kan sette i drift et VPN
- kan installere og konfigurere brannmur
- kan observere nettverkstrafikk med pakkesniffer
- forstår hensikten med å legge stor vekt på sikkerhet
- kan oppdage og identifisere inntrengere
- kan forhindre eksterne angrep
- forstår faren med interne angrep
- kan lage rutiner for gode passordrutiner, autentiseringssystemer og viruskontroll
- forstår hvordan sikkerhet fungerer i operativsystemet
- kan bruke «Group Policy» for å sette tilpasset sikkerhet i windows
- kan installere, konfigurere og drive Exchange- og SQL-tjenere
- kan sette opp og distribuere Outlook til klienter

Generelle kompetanse:
Kandidaten
- kan granske sikkerheten i et systemet, og velge passende tiltak for nettverk og tjenere.
- har perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- kan formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Det gis totalt 20 øvinger. Minst 15 av disse må være godkjent.

 

Vurderingsdeler:

- Praktisk gruppeeksamen (35 %)

- Prosess underveis (individuell) (10 %)

- Individuell prosjektoppgave (55 %)

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført. Utsatt eksamen i praktisk gruppeeksamen: mars. Prosess og prosjektoppgave: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Materiale som deles ut, samt nettsider og annet materiale det lenkes/henvises til.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFUD1016 5.0 01.09.2017
IINI4009 5.0 01.09.2017
TDAT3020 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 10/100
Høst ORD Gruppeeksamen 35/100 04.12.2017 09:00
Høst ORD Oppgave 55/100
Vår UTS Gruppeeksamen 35/100
Vår UTS Oppgave 55/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.