IDR3038 - Forskningsdesign i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2

Faglig innhold

I kurset presenteres utgangspunkt, rammer og forutsetninger for ulike samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner. Gjennom dialogbaserte forelesninger/seminarer og studentpresentasjoner legges det vekt på å utvikle faglig kreative forskningsdesign og en kritisk holdning til forskning. Kriterier for forskningsmessig kvalitet tillegges stor vekt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til ulike forskningsdesign.
Ferdighetsmål - studenten skal:
- kunne utvikle og begrunne et forskningsdesign for et prosjekt på størrelse og nivå med en mastergradsoppgave.
- kunne gi en kritisk vurdering av andres forskningsdesign.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/seminarer 2 t pr uke. Vurderingsform: Semesteroppgave med fremlegg i plenum (både oppgave og fremlegg vurderes til bestått/ikke bestått).

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med fremlegg i plenum. Både oppgave og fremlegg vurderes til bestått/ikke bestått. Ved gjentak må både oppgave og fremlegg gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

90 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Høst ORD Oppgave 1/2
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Vår ORD Oppgave 1/2

Innlevering
07.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.