IDR3033 - Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver med relevans for idrettsfaglige problemstillinger. Kurset tar for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder med utgangspunkt i idrettsfaglige fenomener, og legger vekt på refleksjon over hvordan ulike metoder produserer ulike typer data.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
studenten skal:
* ha innsikt i prinsipper for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
* ha kjennskap til utfordringer knyttet til bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Ferdighetsmål
studenten skal kunne:
* utvikle problemstillinger med utgangspunkt i idrettslige fenomen
* bruke ulike metoder for datagenerering og analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar inntil 6 timer pr. uke i henhold til forelesningsplan.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

90 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
23.03.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.