course-details-portlet

IDG3008 - Design av sikkerhetskritiske systemer

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeprosjekt 40/100
Gruppeprosjekt 60/100

Faglig innhold

Kurset skal lære studentene å forstå hvordan de lager sikkerhetskritiske design med spesielt fokus på sikkerhet. For å oppnå dette, gis kunnskap i teorier om kognitiv ergonomi, situasjonsbevissthet og prinsipper for skjermdesign.

Noen av de viktigste temaene som er dekket er som følger:

 • Historien til industrielle menneskelige maskingrensesnitt og sikkerhetskritiske systemer
 • Å forstå menneskelig feil
 • Å forstå menneskets oppfatning
 • Display og kontroller
 • Alarmer
 • Situasjonsbevissthet

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset vil studentene på nivå med:

Kunnskap:

 • Demonstrere hvordan kognitive og fysiske evner påvirker sikkerheten i et komplekst samspillingsrom
 • Karakterisere kompleksiteten i rom som sikkerhetskritiske design.

Ferdigheter:

 • Lage konsepter for sikkerhetskritiske design som tar hensyn til brukere og brukskontekst
 • Iterativt utvikle komplekse samspill fra tidlige ikke-funksjonelle skisser til mock-ups.

Generell kompetanse:

 • Å forstå sikkerhet i forbindelse med sikkerhetskritiske design.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Oppgaver relatert til prosjektarbeid
 • Prosjekt arbeid

Mer om vurdering

To gruppeprosjekter (40/100 og 60/100).

 • Dersom emnet ikke er bestått, må emnets obligatoriske oppgaver gjennomføres på nytt ved neste ordinære gjennomkjøring av emnet.
 • Ved frivillig gjentak (forbedring av karakter) må hele emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Det er ingen obligatoriske forutsetninger for dette kurset

Kursmateriell

Johnson, Jeff (2014) Designing with the Mind in Mind. 2nd ed., Elsevier Science. ISBN: 978012407914. Selected Journal and Conference papers

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeprosjekt 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeprosjekt 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU