course-details-portlet

IDATT2505 - Extended Reality (XR)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet har fokus på bruk av høyerenivå grafikk-API’er (spillmotorer) for produktiv utvikling av utvidet virkelighet (VR, AR, XR), visualisering og spill.

Kurset starter med en kort introduksjon til OpenGL for å forstå basisen i lavnivå grafikk-programmering.

Høyerenivå API. Transformasjoner, projeksjoner, belysning, animering, flateegenskaper og teksturer.

Studentene må gjennomføre en større øving/miniprosjekt, gjerne videreført i emnet Fordypningsprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten kan

 • gjøre rede for geometriske transformasjoner gjennom translering, skalering og rotering og betydningen av rekkefølgen på disse.
 • gjøre rede for ulike typer belysning og materialegenskaper.
 • gjøre rede for hva teksturer er og hvorfor disse brukes.
 • gjøre rede for hvordan kompliserte datamodeller lages vha. eksterne programmer og hvordan dette kan nyttiggjøres i en høyere ordens 3D-API.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • lage 3d-programmer som f.eks. enkle spill.
 • lage 3d-programmer hvor transformasjoner, animasjoner, belysning, materialegenskaper, projeksjoner, interaktivitet og teksturer benyttes.
 • bruke eksterne datamodeller (f.eks. mesh)

Generelle ferdigheter: Kandidaten kan

 • kommuisere med andre fagfolk rundt XR-teknologi
 • utvikle hensiktsmssige XR-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Det utføres ukentlige samlinger i starten av emnet, hvor det gis øvinger og disse vises. Faget krever stor selvstendighet av studenten og gir stor valgfrihet så lenge øvingene blir løst.

Til slutt utføres en større selvstendig øving/miniprosjekt, som gjerne videreføres i Fordypningsprosjekt. Det er studentenes ansvar å be om veiledningsmøter. Denne øvingen gjennomføres i grupper på 1-3 personer, vanligvis 2 eller 3.

Mer om vurdering

Mappen består av programmeringsøvinger som godkjennes underveis. Alle må bestås for å få BESTÅTT på mappen.

Ny/utsatt vurdering: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Hovedsaklig nettressurser, hvor studenten selv må finne fram til ønsket stoff basert på valgte programmerings-APIer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
08.01.2024


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU