course-details-portlet

IDATG2001 - Programmering 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:

 • Samarbeid mellom objekter. Lister, søking og sortering. Sammenligne objekter.
 • Arv og polymorfi
 • GUI
 • Datafiler og serialisering
 • Unntakshåndtering
 • Funksjonell programmering.
 • Designmønster
 • Integrerte utviklingsmiljø. Debugging. Enhetstesting. Versjonskontroll.
 • Databaser og object-relational mapping (ORM)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kunne forklare hvordan arv og polymorfi bidrar til generalisering av problemløsning
 • kunne modellere klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering gitt en problemstilling
 • kunne vise hvordan referanser og objekter henger sammen i et gitt program
 • kjenne til sentrale begreper innen objektorientert og funksjonell programmering og kan gjøre rede for disse
 • kunne forklare hva en object-relational mapping (ORM)/database-løsning er og begrunne når det kan være fornuftig å bruke slike løsninger

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne bruke arv og polymorfi for å lage fleksible, utvidbare og bærekraftige løsninger
 • kunne bruke og forstå API-dokumentasjonen til å finne informasjon om klasser og metoder (D)
 • kunne bruke ferdige metoder i API-et til sortering og søking i tabeller og i lister
 • kunne programmere en objektorientert løsning gitt klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering
 • kunne bruke et integrert utviklingsmiljø (IDE), debugger, enhetstester og versjonskontroll

Kandidaten kan lage program:

 • med delegering av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes
 • med enkle grafiske brukergrensesnitt
 • som bruker funksjonell programmering og høyere nivå funksjoner
 • som benytter ORM (object-relational mapping)

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse problemer
 • kunne anvende elementer fra funksjonell programmering
 • skal være i stand til å vurdere etiske forhold knyttet til OOP, enhetstesting og versjonskontroll

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/workshops og øvinger.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår et programmeringsprosjekt og en rapport. Det gis tilbakemeldinger i løpet av semesteret på innholdet i mappen. Ved frivillig gjentak, ikke-bestått eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt ved neste gjennomføring av emne

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATA2001 10.0 HØST 2019
IDATT2001 10.0 HØST 2019
TDAT1005 5.0 HØST 2020
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU