course-details-portlet

IDATA2001 - Programmering 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:

 • Samarbeid mellom objekter. Lister, søking og sortering. Sammenligne objekter.
 • Arv og polymorfi
 • GUI
 • Datafiler og serialisering
 • Unntakshåndtering
 • Funksjonell programmering.
 • Designmønster
 • Integrerte utviklingsmiljø. Debugging. Enhetstesting. Versjonskontroll.
 • Databaser og object-relational mapping (ORM)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kunne forklare hvordan arv og polymorfi bidrar til generalisering av problemløsning
 • kunne modellere klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering gitt en problemstilling
 • kunne vise hvordan referanser og objekter henger sammen i et gitt program
 • kjenne til sentrale begreper innen objektorientert og funksjonell programmering og kan gjøre rede for disse
 • kunne forklare hva en object-relational mapping (ORM)/database-løsning er og begrunne når det kan være fornuftig å bruke slike løsninger

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne bruke arv og polymorfi for å lage fleksible, utvidbare og bærekraftige løsninger
 • kunne bruke og forstå API-dokumentasjonen til å finne informasjon om klasser og metoder (D)
 • kunne bruke ferdige metoder i API-et til sortering og søking i tabeller og i lister
 • kunne programmere en objektorientert løsning gitt klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering
 • kunne bruke et integrert utviklingsmiljø (IDE), debugger, enhetstester og versjonskontroll

Kandidaten kan lage program:

 • med delegering av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes
 • med enkle grafiske brukergrensesnitt
 • som bruker funksjonell programmering og høyere nivå funksjoner
 • som benytter ORM (object-relational mapping)

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse problemer
 • kunne anvende elementer fra funksjonell programmering
 • skal være i stand til å vurdere etiske forhold knyttet til OOP, enhetstesting og versjonskontroll

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/workshops og øvinger.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår et programmeringsprosjekt og en rapport. Det gis tilbakemeldinger i løpet av semesteret på innholdet i mappen. Ved frivillig gjentak, ikke-bestått eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt ved neste gjennomføring av emne

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATG2001 10.0 HØST 2019
IDATT2001 10.0 HØST 2019
TDAT1005 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
23.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU