IBED2005 - Økonomisk analyse og rapportering med regneark

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100 ALLE
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i bruk av regneark (Excel) og en introduksjon til makroprogrammering. Det gjennomgås beste praksis for utvikling av regneark og den viktigste funksjonene for økonomisk analyse i Excel. Vi ser på grafikk og diagrammer, import og eksport av data, samt på pivotobjekter og -rapporter. Emnet bygger på teori gjennomgått i emnene Bedriftsøkonomi (5 studiepoeng, IINI1011) og Økonomisk styring og regnskap (5 studiepoeng, IINI1006) og vi ser hvordan regneark kan brukes som verktøy til økonomistøtte, økonomisk analyse og rapportering i bedrifter. Prosjektdelen av emnet skal gi kandidatene trening i å skrive en relativt omfattende økonomirapport og å presentere innholdet av rapporten for et publikum.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten kan:
- forklare hvordan regneark bør bygges opp og struktureres for å oppnå brukervennlige, vedlikeholdsvennlige og mest mulig feilfrie løsninger
- forklare funksjonen til sentrale objekter i Excel
- beskrive forskjellen mellom funksjoner og prosedyrer
- lese og forstå økonomiske analyser
- velge aktuelle analyser og rapporter basert på en konkret problemstilling (case).

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- kan utvikle gode regneark
- automatisere oppgaver ved å spille inn makroer i Excel
- lage og endre på makroer ved hjelp av utviklingsmiljøet i Excel
- benytte innebygde og lage egendefinerte funksjoner
- starte en oppgave basert på en hendelse eller en knapp i regnearket
- lage kode som genererer grafikk og diagrammer
- importere og eksportere data til og fra regnearket
- bruke pivottabeller for å generere rapporter
- bruke regneark som et verktøy for å strukturere teorier og modeller fra økonomisk styring og bedriftsøkonomi
- bruke regneark i praktisk økonomistyring i et prosjekt eller i en organisasjon

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan forklare fordelene med automatisering av oppgaver i et regneark
- kan benytte regneark som et verktøy til styring av økonomi og prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger med gjennomgang av teori etterfulgt av praktisk oppgaveløsning. Oppgaveløsningen skjer i klasserom der faglærer gjennomgår relevante oppgaver sammen med studentene. Dette for at studenten skal få øvd på avansert bruk av regneark knyttet til praktiske problemstillinger. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal anvende kompetansen de tilegner seg i obligatoriske øvinger og i gjennomføring av prosjektoppgave i grupper. Prosjektgjennomføringen vil bli veiledet av faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav: 6 av 8 øvinger må være godkjent. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet
Skriftlig eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler i Lærebok: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Av Trond Kristoffesen. Siste utgave.

Læremidler utdelt i emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen** 60/100 D 20.12.2017 15:00
Vår UTS Mappevurdering 40/100 ALLE
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.