course-details-portlet

IBAB2003 - Immunologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Immunsystemets oppbygning og organisering

Løselige molekyler og naturlig immunitet

Adaptiv immunitet

Antistoff og antistoffspesifisitet

Lymfocytter og gjenkjenning av antigen

Antigenbearbeidelse og utvikling av effektorceller

Regulering av immunresponsen

Immunsystemet ved infeksjoner

Vaksiner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal
ha kunnskap om immunsystemets oppbygging og funksjon
ha kunnskap om medfødt og adaptiv immunitet 
ha kunnskap om antistoff som respons på stimulering
ha kunnskap om hvordan antigen fra bakterier og virus bearbeides og presenteres for lymfocytter
ha kunnskap om effektormekanismer som repsons på stimulering
ha kunnskap om immunresponsens regulering
ha kunnskap om vaksiner
ha kunnskap om forskning og utvikling i immunologien

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Studenten skal
kunne utføre grunnleggende immunologiske teknikker.
kunne gjøre rede for hvordan immunologiske teknikker nyttes til påvisning for eksempel ved infeksjoner.
   
Læringsutbytte - Kompetanse:
Studenten skal
ha generell kompetanse om immunresponsen ved infeksjoner.
ha oversikt over immunologiske reaksjoner og hvordan disse reguleres
kunne følge med i utvikling og forskning innen dette fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og Laboratoriekurs, 4 øvinger a 4 timer, med rapportering   

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk laboratoriekurs med rapportering fra 4 laboratorieøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)
Bioteknologi (427BT)
Medisinske og biologiske fag (184BG)

KursmateriellTillegg:

Lea, Tor: Immunologi og immunologiske teknikker, Fagbokforlaget (2006), ISBN: 82-450-0219-4

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU