IB205014 - Konstruksjonslære og statikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Mekaniske egenskaper for betong og stål.

Bestandighetsegenskaper for betong og stål.

Styrkeanalyser og dimensjonering av enkle betong- og stålkonstruksjoner, herunder også forbindelser.

Betongteknologi. Laboratorieøvinger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Materialmodeller for betong og stål samt bestandighetsegenskaper for disse materialtypene.

Grunnleggende teorier og metoder og for styrkeanalyse og dimensjonering i det felles europeiske standardverket NS-EN. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Gjøre rede for de grunnleggende materialegenskapene for betong og stål.

Velge materialtype basert på aktuelle laster og miljøpåkjenninger.

Analysere og vurdere resultater fra materialprøving.

Dimensjonere enkle konstruksjonskomponenter etter det europeiske standardverket NS-EN.

Statikk. 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten behersker fagterminologien og kan kommunisere med personer innen fagfeltet.

Kandidaten har et helhetsperspektiv på materialer og konstruksjonstyper.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Praktiske øvelser i lab. Obligatoriske skriftlige øvingsoppgaver.    

Obligatoriske arbeidskrav:

5 obligatoriske labøvelser. Rapporten fra labøvelsene må være innlevert innen fristen og godkjent før kandidaten får adgang til eksamen.Obligatoriske skriftlige øvingsoppgaver skal også være godkjent for å få adgang til eksamen. Antall: 2 på Statikk, 1 på Betongkonstruksjoner og 2 på Stålkonstruksjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.Ny og utsatt eksamen: Skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.