IB204814 - Vann og miljøteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

 • Hydrologi.
 • Vannforsyning.
 • Avløpshåndtering.
 • Resipienter og forurensning.
 • Overløp, fett- og oljeutskillere.
 • Avfallshåndtering.
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).
 • Lover, forskrifter og regelverk innenfor fagområdene.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • Aktuelle rensemetoder for vann og avløp.
 • Vanlige prinsipp for avfallshåndtering.
 • Helse Miljø og Sikkerhet (HMS).
 • Lovverk og ansvarsforhold innen vann, avløp og avfall.

 

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • Beregne og dimensjonere pumper og ledninger for vannforsyning og avløpshåndtering.
 • Velge mellom aktuelle drikkevannskilder og behandlingsmetoder for drikkevann.
 • Velge rensemetode for avløp ut fra rensekrav.
 • Løse de vanligste utfordringene ved planlegging og drift av vann- og avløpsanlegg.
 • Beherske de vanligste dataverktøyene for dimensjonering og prosjektering av VA-anlegg.   

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne presentere egne resultat og analyser både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten skal beherske faguttrykk og kunne kommunisere med andre fagpersoner.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppearbeid og befaringer.    

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske innleveringer må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 06.12.2017 09:00 Datalab C225 , G239-225-FY , G325
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.