course-details-portlet

IØ8902 - Innovasjon - fra røttene til dagens forskningsfront

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse.

Læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som intensivseminar, med en kombinasjon av forelesninger, seminarer og øving i artikkelskriving.

Forkunnskapskrav

Kurset er skreddersydd for kandidater ved NORSI II, den nasjonale forskerskolen for innovasjon. Kandidater som ikke er tatt opp på NORSI II, kan også delta på kurset etter individuell søknad. Maksimalt 25 deltakere.

Kursmateriell

Artikler og utvalgt faglitteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Strategi og ledelse
  • Organisasjon og ledelse
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU