course-details-portlet

IØ8500 - Arbeid og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over aktuell forskning innen arbeid og helse, hvor elementer som litteratursøk, forskningsdesign og rapportskriving inngår.
Studentene vil få et definert pensum tilpasset valget av ph.d.-tema. Pensum anvendes i en rapport, hvor denne kunnskapen brukes til å utrede et "HMS-case" av relevans for studenten. Emnet undervises etter behov.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i ph.d.-studiet:
Emnet er ment å være et felles emne for alle ph.d.-studenter ved IØT som arbeider med problemstillinger innen arbeid og helse. Det spesifikke innholdet vil bli tilpasset studentens oppgave og behov.

Emnet skal gi kunnskaper til å forstå:
Emnet skal gi innblikk i kunnskapsfronten innenfor fagfeltet.
Emnet skal gi kunnskap om og forståelse for tenkningen rundt de forskjellige faktorene knyttet til arbeid og helse med spesielt fokus på faktorer relevant for problemstillingen i ph.d.-arbeidet.
Emnet skal gi kunnskap til å forstå innholdet av vitenskapelig litteratur på fagområdet.
Emnet skal gi kunnskap om sentrale teoretiske tilnærminger til fagfeltet.

Emnet skal gi ferdigheter til å:
Emnet skal gi ferdigheter i å formulere forskningsspørsmål og avgrense problemstillinger egnet for omfanget av en artikkel.
Emnet skal gi ferdigheter i å finne fram vitenskapelig litteratur og anvende denne i forhold til egen forskning.
Emnet skal gi trening i å skrive vitenskapelige artikler innenfor fagfeltet.

Emnet skal i tillegg gi:
Emnet stimulerer til kritisk tenkning rundt etablerte sannheter og «skoler» innenfor fagområdet.
Emnet bidrar til en bevisstgjøring om betydning av etiske dilemmaer ved arbeidsmiljøforskning og håndtering av arbeidsmiljøfaktorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og veiledning.
Obligatorisk aktivitet: Rapportskriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapportskriving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i Helse, miljø og sikkerhet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Arbeidsmiljø
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Kristin V Hirsch Svendsen

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU