IØ8200 - Organisasjonsteori, teknologi og endring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Organisasjonsteori med vekt på teknologi og endring. Viktige tema er beslutningstaking, byråkrati, makt, relasjonen mellom organisasjon og teknologi, organisasjonslæring og organisasjonsutvikling. Pensumtekstene er en kombinasjon av klassikere og innlegg i pågående debatter på feltet.

Emnet går over to semester og undervises annethvert år, neste gang med oppstart høst 2017.

Læringsutbytte

Studentene skal ha breddekunnskap om faget organisasjonsteori, samt avansert forståelse av relasjonene mellom organisasjon, teknologi og endring. De skal lære å reflektere kritisk over faglige perspektiver og posisjoner, deres innhold, metodologi og argumentative logikk. Gjennom arbeid med refleksjonsnotat og eksamenspaper praktiserer studentene vitenskapelig skriving.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse, sosiologi, psykologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIS1054 18.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.