course-details-portlet

IØ6571 - Innføring i morgendagens digitale organisasjoner

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

Målgruppe:
Kurset er primært for arbeidsledige og permitterte i industrien, men personer i samme situasjon fra andre bransjer er også velkommen som søkere. Innholdet vil være svært relevant for både ingeniører, operatører og personer som arbeider innen økonomi og administrasjon.
mnet gir en innføring i fem viktige tema for digital transformasjon av norsk næringsliv:

Læringsutbytte

LEAN
Prosjekt- og endringsledelse
Programmering/Koding
IT-sikkerhet
Grunnleggende om Industri 4.0


LEAN:
Modulen om Lean vil gi deg grunnleggende kunnskap om den norske modellen, Lean som filosofi og Lean i en digital hverdag. Du skal etter fullført tema ha grunnleggende ferdigheter i bruk av ulike Lean-verktøy i en norsk kontekst.

Prosjektledelse/endring:
Etter fullført modul skal du ha grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosjektstyring og organisatoriske endringer. Du skal etter fullført tema ha grunnleggende ferdigheter om gjennomføring av prosjekter og organisatoriske endringer

Programmering/koding:
Etter å ha fullført modulen skal du ha grunnleggende forståelse av hvordan man instruerer en datamaskin til å løse gitte problemer og kjenne til innebygd funksjonalitet i ulike programmeringsspråk. Du skal ha grunnleggende ferdigheter i å skrive oversiktlig og lesbar kildekode og kunne lese og forstå kildekode skrevet av andre.

IT-sikkerhet:
Denne modulen skal gi deg en grunnleggende forståelse av industrielle sikkerhetsstandarder, best practice, forstå anbefalinger og sikkerhetsutfordringer. Etter fullført modul skal du ha grunnleggende ferdigheter knyttet til nøkkelteknologier, IIoT paradigme, utføre sikkerhetsvurderinger, analysere trusler og bruk av angrepssenarioer. Grunnleggende om Industri 4.0. Modulen skal gi deg grunnleggende forståelse av hva Industri 4.0 er og forståelse for hva en prosess er. Du skal ha kunnskap om hvordan produktet og prosesser er utsatt for variasjon og hvordan dette kan styres, samt hvordan industri 4.0 kan brukestil beslutningsstøtte og risikohåndtering. Du vil få elementær kunnskap om datafangst og analyse, digital tvilling, modellering og simulering, kunstig intelligens og tilstandsbasert vedlikehold. Etter endt modul vil du ha ferdigher til å kunne lage en modeller av en varestrøm med diskret hendelsemodelleringsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Tid og sted for kurs/samlinger:
Undervisningen gjennomføres på nett i en periode på tre uker på heltid.

Kurs 1

Uke 34: 17. august – 21. august

Uke 35: 24. august – 28. august

Uke 36: 31. august – 4. september

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 godkjente nettbaserte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Første eksamen gjennomføres nettbasert mandag 7. september

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (TKSEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst NY Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 28.09.2020

Innlevering 28.09.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 19.10.2020

Innlevering 19.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.09.2020

Innlevering 07.09.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 09.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU