course-details-portlet

IØ6390 - Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Emnet skal gi deltagerne faglig innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer i kriser, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av kontekst som organisasjon, teknologi og prosedyrer. Kurset skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å forebygge ulykker og lede team i krisehåndtering.
Dette er et program for utvikling av eget lederskap i tillegg til å gi innsikt i hva operativt ledelse innebærer. Kurset vektlegger balansen mellom teknologi, prosedyrer og reglement på den ene siden og relasjonskvalitet og organisasjon på den andre. Kursets utgangspunkt er at det kun når denne balansen er optimal at kriser kan møtes på en adekvat måte.

Tema:
Hva innebærer begrepene «operativ», «ledelse» og «operativ ledelse»
Hva er prestasjonsteam
Hva skiller basis-,prosjekt- og operativledelse
Den operative virkelighet; risiki og muligheter
Hvordan gjøre best mulig situasjonsvurdering, samt vurdere operasjonell risiko
Hva er feilhandling og hvorfor gjør operatører feil
Kontrollregimenes forbannelse – om handlingslammelse og søk etter syndebukker vs læring
Prosedyrer vs kriseledelse; et dilemma?
Krisehåndtering og forebygging
Ledelse og sikkerhetskultur; hva er det og metoder for utvikling av en sikkerhetskultur

Læringsutbytte

Emnet gir deltagerne faglig innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer i kriser, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av og kan påvirke kontekst som organisasjon, teknologi og prosedyrer. Kurset skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å forebygge ulykker og lede team i kritiske situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner, gruppeøvinger og simuleringer samt veiledning og tilbakemelding basert på interaksjonsmålinger. En god del av undervisningen vil være on-line. Prosjektoppgaven skrives i samarbeid med medstudenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave som gjennomføres i grupper.
Forutsetning for vurdering er godkjente øvinger.
Karakter: Bestått - Ikke Bestått

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (TKSEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Kursmateriell

Oppgis før oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU