course-details-portlet

IØ1003 - Ledelse av frivillig virksomhet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet vil ta for seg organisasjonsteori, ledelsesteori og teambygging som er relevant for å kunne forstå og utføre lederrollen i frivillig arbeid. Organisasjonsteori som benyttes vil si noe om kommunikasjon og styring i organisasjoner med vekt på de forhold som er spesielle for frivillige organisasjoner. Ledelsesteori vil diskutere lederens ulike roller i organisasjonen, samt sentrale lederoppgaver og hvordan disse kan løses i frivillige organisasjoner. Teambygging vil gå inn på hvordan lederen kan bygge opp og drifte et lederteam når man ikke har støtte i tradisjonelle ansettelsesprosesser og -vilkår.

Læringsutbytte

Emnet er åpent for alle studenter.

Kunnskaper:
- Forstå hvordan frivillige organisasjoner fungerer og hvorfor de er spesielle med hensyn på rekruttering, medlemsskap og deltagelse.
- Ha dyp kunnskap om ledelse og lederrollen slik den bør fungere i en frivillig organisasjon
- Forstå grunnlaget for å kunne bygge effektive team i organisasjoner der deltagerne ikke er kontraktuelt forpliktet til å delta

Ferdigheter:
- Å kunne analysere egen organisasjon med tanke på forbedringsmuligheter
- Å kunne resonnere rundt, og utvikle, sin egen lederrolle i en organisasjon
- Å kunne finne og sette sammen personer til et godt lederteam
- Å kunne motivere teamet til å jobbe for organisasjonens beste

Andre ferdigheter:
- Å oppøve sin evne til å analysere en organisasjon gjennom å jobbe med case
- Å lære seg å skrive en akademisk rapport

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på dialogpregede forelesninger og øvinger der man kan diskutere case og hvordan disse kan løses på en bra måte.

Mer om vurdering

Emnet har 100% arbeider, der ett arbeid teller 50% og skal gjøres i grupper, og det andre arbeidet teller 50% og skal gjøres individuelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Annonseres ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU