course-details-portlet

HVER3008 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

 • Struktur og dynamikk i organisasjoner i helse- og omsorgssektoren
 • Ledelse, entreprenørskap og styring av organisasjoner i helse- og omsorgssektoren
 • Forholdet mellom brukeren og profesjons- og bakkebyråkratiet
 • Teorier om arbeids- og organisasjonspsykologien med vekt på arbeidsengasjement, arbeidsmiljø og helse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om hvordan ulike organisasjoner fungerer på sentrale områder
 • Har kunnskap om sentrale teorier om ledelse og arbeidsmiljø
 • Har kunnskap om sentrale teorier om etablering, utvikling og nyskaping i organisasjoner
 • Har kunnskap om brukerorganisasjoner og hvordan man skal legge til rette for samarbeid og samspill med disse

Ferdigheter

 • Kan analysere en organisasjon og forstå hvordan ulike elementer fungerer sammen
 • Kan kartlegge og vurdere faktorer som hindrer og/eller fremmer et godt arbeidsmiljø
 • Kan involvere brukere i utvikling av, og mottak av tjenester
 • Kan anvende ulike tilnærmingsmåter til beskrivelse og analyse av utviklings- og endringsprosesser, nyskaping og entreprenørskap

Generell kompetanse

 • Kan vise forståelse for hvordan en organisasjon fungerer i praksis
 • Kan samarbeide med brukere av tjenesten, ulike fagpersoner og fagtjenester, og ledelse

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid, selvstudier og forelesninger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emnene i første og andre studieår bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim: HVER1006, HVER1007, HVER1004, HVER1005, HVER103P, HVER2003, HVER2006, HVER2007, HVER2008, HVER2009 og HVER201P. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER3005 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.11.2022

Innlevering
08.11.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
17.04.2023

Innlevering
17.04.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU