HVER201P - Praksis 2, Helse, pleie og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Praksis Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført

Faglig innhold

Emneinnhold:
Taushetsplikt som helsepersonell, yrkesetiske retningslinjer,
Rehabiliteringsarbeid
Miljøarbeid og vernepleiefaglig arbeidsmodell
Relasjonsorientert kommunikasjon, alternative kommunikasjonsmetoder og hjelpemidler
Brukermedvirkning og selvbestemmelse, lovverk og retningslinjer knyttet til dette.
Profesjonell kompetanse
Legemiddelhåndtering
Grunnleggende pleie og omsorg

Læringsutbytte

Kunnskap:
Bred kunnskap om helse og rehabiliteringsarbeid
Kunnskap om tilrettelegging av miljøbetingelser og metodisk arbeid basert på helhetlig og økologisk tenking
Kunnskap om legemiddelhåndtering og grunnleggende pleie og omsorg
Har kunnskap om yrkesetikk, yrkesidentitet og vernepleierfaglig arbeid

Ferdigheter:
Samhandler med fokus på relasjonen og maktforholdet mellom personene som inngår i den.
Anvender relasjonsorientert kommunikasjon
Tilrettelegger miljøbetingelser for å fremme økt livskvalitet
Anvender vernepleierfaglige arbeidsmodell
Registrerer væske og ernæringsinntak
Observerer endringer i helsetilstand
Administrerer legemidler etter gjeldende forskrift
Observerer og rapporterer virkninger/bivirkninger av legemidler

Generell kompetanse:
Har innsikt i og kan identifisere etiske dilemma i praksis
Ser verdien av tverrfaglig samarbeid
Har innsikt i betydningen av relasjonell kompetanse (og kan anvende dette i profesjonell yrkesutøvelse)
Har innsikt i rehabiliteringsarbeid og tilrettelegging av miljøbetingelser
Formidler vernepleiernes arbeidsmodell i rehabiliterende arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledet praksis

Mer om vurdering

Mer informasjon om gjennomføringen fremgår av praksisheftet.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende vårsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Bestått 1. studieår bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GVEP23 18.0 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.