HVER2009 - Habilitering og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

* Habilitering og rehabiliteringsideologi
* Habilitering og rehabilitering som Individuell prosess
* Vernepleierens rolle i habiliterings og rehabiliteringsprosessen
* Aktuelle lovverk

Læringsutbytte

Ferdigheter
* Reflekterer over egen yrkesrolle i et habilitering og rehabiliterings forløp
* Anvende faglig vurderinger for å gjenkjenne behov for habilitering og rehabilitering
* Anvende faglige vurderinger i utarbeidelse av individuell plan

Kunnskaper
* Kjennskap til aktuelt lovverk
* Bred kunnskap om habilitering og rehabilitering
* kunnskap om individuell plan

Generell kompetanse
* Viser evne og forståelse av rollen som kyndig medspiller
* Har kompetanse i tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger, veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Logg
  • Seminar/samlingsdeltakelse

Mer om vurdering

Studentene får utdelt eksamensoppgave ved emnets begynnelse og leverer gruppevis ved emnets slutt.

Det er i tillegg til gruppeeksamen og obligatorisk deltakelse i seminarer obligatorisk å levere logg som viser 90% deltakelse i gruppearbeidet.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Bestått første år av bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Vår UTS Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.