course-details-portlet

HVER2009 - Habilitering og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Habilitering- og rehabiliteringsideologi
Habilitering og rehabilitering som individuell prosess
Vernepleierens rolle i habiliterings- og rehabiliteringsprosessen
Aktuelle lovverk

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kjennskap til aktuelt lovverk
Bred kunnskap om habilitering og rehabilitering
Kunnskap om individuell plan

Ferdigheter:
Reflekterer over egen yrkesrolle i et habiliterings- og rehabiliteringsforløp
Anvende faglige vurderinger for å gjenkjenne behov for habilitering og rehabilitering
Anvende faglige vurderinger i utarbeidelse av individuell plan

Generell kompetanse:
Viser evne og forståelse for rollen som kyndig medspiller
Har kompetanse i tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, forelesninger, seminar

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emnene fra første studieår bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VET2004 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU