HVER2006 - Helsefag 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Legemiddelhåndtering
Generell og spesiell farmakologi
Sykdomslære: somatiske lidelser

Læringsutbytte

Kunnskap
Bred kunnskap om årsaker, symptomer og behandling ved de vanligste sykdomstilstandene og forstår konsekvensen av disse
Bred kunnskap om observasjon og kartlegging av pasient/brukers helsetilstand og adekvate tiltak eller forebyggende helsearbeid i tilknytning til dette
Bred kunnskap om generell og spesiell farmakologi

Ferdigheter
Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi for å forstå utvikling av de vanligste sykdomstilstandene
Setter intramuskulære og subcutane injeksjoner, tar blodprøver og legger inn perifer venekanyle i tråd med faglig kunnskap og gjeldende prosedyrer.
Kjenner Felleskatalogen og behersker bruken av denne

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger, ferdighetstrening og veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: ferdighetstrening

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emner fra første studieår. HVER1003 og HVER1004. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 12.10.2017 09:00 H3 Datalab 524 (Fraggle) , H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 503
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 14.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.