HVER2003 - Medikamentregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Studenten skal i dette emnet tilegne seg kunnskap og ferdigheter i medikamentregning for å forstå begreper og beherske regneoperasjoner knyttet til legemiddelhåndtering.

Læringsutbytte

Har kunnskap om relevante enheter og benevnelser som angår legemidler
Kan beherske utregning av riktig dose, styrke og mengde, knyttet til aktuelle legemiddelformer og administrasjonsmåter
Kan beherske utregning ved administrering av infusjoner
Er presis og nøyaktig i legemiddelregning

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger og veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: e-læringskurs

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emnene fra første studieår. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GVE28 3.0 01.08.2014
HVER2002 3.0 01.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 31.08.2017 09:00 H3 Rom 515 , H3 Rom 503 , H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Datalab 524 (Fraggle) , T2-BG206 , T2-BG214
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 03.01.2018 09:00 H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 503
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.