HVER1004 - Helsefag 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Helsebegrepet
Helsefremmende og forebyggende helsearbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå; ideologi og prinsipper
Helseopplysning
Helse og atferdsendring
Endringsprosess og endringsarbeid
Prinsipper i helsefremmende, forebyggende og atferdsendrende intervensjoner
Livskvalitet, livsstil og levekår
Forholdet mellom helse, aktivitet, livsløp, sykdom og funksjonshemning
Sansemotorisk stimulering
Fysisk aktivitet/trening som forebygging og behandling
Hygiene
Mikrobiologi
Anatomi og fysiologi
Smertefysiologi

Læringsutbytte

Kunnskap:
Bred kunnskap om helsemessige utfordringer, helsefremmende og forebyggende for individer, grupper og samfunnet
Kunnskap om faktorer som kan innvirke på individets helse og livskvalitet i hverdagen
Kunnskap om et riktig sammensatt kosthold samt kosthold for brukere/pasienter med
spesielle behov
Bred kunnskap om kroppens oppbygging og funksjon (anatomi og fysiologi)
Kunnskap om mikrobiologi og hygiene
Kunnskap om smertefysiologi og kartleggingsverktøy
Ferdigheter:
Anvender metoder for kartlegging av livsstilsfaktorer
Anvender kunnskaper om hygieniske prinsipper

Generell kompetanse:
Planlegger og gjennomfører tiltak for å fremme helse og livskvalitet for bruker/pasient i tråd med bruker/pasients rett til selvbestemmelse og medvirkning
Ser verdien av tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, forelesninger, ferdighetstrening gruppearbeid og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Førstehjelpskurs
  • Arbeidskrav: seminar

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 22.02.2018 09:00 T2-BU101 , T2-BU202 , T2-BU201 , T2-BU202 , T2-BU101 , T2-BG214 , T2-BG206 , T2-BG201
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 04.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.