HSYK1001 - Praktiske ferdigheter i sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Basale smittevernrutiner
Forflytningsteknikk
Ivaretakelse av personlig hygiene
Respirasjon, sirkulasjon og temperaturregulering
Ernæring og munnhelse
Eliminasjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Har kunnskap om basale smittevernrutiner og betydningen av disse i gjennomføring av praktiske prosedyrer.
Har kunnskap om grunnleggende forflytningsteknikk.

Ferdigheter:
Anvender basale smittevernrutiner i gjennomføringen av praktiske prosedyrer.
Anvender grunnleggende ferdigheter i forflytningsteknikk.
Utfører grunnleggende prosedyrer i sykepleie på en faglig forsvarlig måte
Anvender sykepleieprosessen som metode i utøvelsen av praktiske ferdigheter
Gir faglige begrunnelser for sykepleietiltak
Anvender kunnskap om forebygging i utøvelse av praktiske ferdigheter


Generell kompetanse:
Reflekterer over egen kommunikasjon i møte med mennesker
Reflekterer over egne kunnskaper, holdninger og ferdigheter i utøvelsen av praktiske ferdigheter.
Utfører sykepleie i overensstemmelse med yrkesetiske retningslinjer, og reflekterer over disse i egen utøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger og egne studier

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 E Vrimeareal 3.etg
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100 E 23.02.2018 08:00 Vrimeareal 3.etg

Vurderingsordning: Praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Klinisk/praktisk eksamen 100/100 E 22.09.2017 Vrimeareal 3.etg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.