HRAD8017 - Ekkokardiografipraksis, del 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Avansert venstre ventrikkelanalyse. Pulset Vevsdoppler; Strain og Strain rate, Q-analyse, TT. 2D; Speckle Tracking: Strain og Strain rate. AFI. Stressekko. Kontrastekko. TEE - undersøkelse. Barnehjerte.
Undersøke pasienter med flest mulig forskjellige diagnoser. Man skal minst ha gjennomført og beskrevet pasienter av hver av følgende diagnoser: Moderat/ alvorlig AS, AI, MI og TI.
Rapportering i hht. eget sykehus sin standard, og etter avtale med ansvarlig lege.
Målinger og vurderinger opp mot mulig diagnose.
Loggføring av alle pasienter med spesifisering av diagnoser i henhold til oppgitte minstekrav.

Læringsutbytte

Ferdighetsmål:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til
- å selvstendig gjennomføre alle typer standard ekkokardiografiske undersøkelser (av voksne)
- analysere og tolke ultralydopptak av hjertet ved vanlig forekommende patologiske tilstander
- beskrive funn/ skrive ekkorapport
- beskrive funn/ skrive rapport etter utvidede prosedyrer ved klaffefeil.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og læringsaktivitet:

Det kreves minimum 48 selvstendige ekkoundersøkelser i løpet av 4. semester. Alle gjennomførte undersøkelser og tilhørende diagnoser skal loggføres. Se eget loggskjema i Blackboard for obligatorisk minsteantall og diagnoser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minst 48 selvstendige ekkoundersøkelser, se emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

HRAD8014 og HRAD8015 må være bestått før studenten kan avlegge eksamen.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.
En forutsetning for å bli tatt opp som student ved videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, er at det foreligger en avtale om praksisplass og veiledning gjennom hele studieperioden.

Kursmateriell

Nærmere info blir gitt i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 4.-5. og 11.-12. juni.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.