HRAD3005 - Magnetisk Resonans 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Relaksasjon og molekylbevegelse ("tumbling"), Spinn-fase- og pulssekvensdiagrammer, gradienter og k-space traversering, T1-, T2- og diffusjonsvekting, spinn ekko (SE)-, gradient ekko (GRE)- og EPI sekvenser, artefakter, kontrastmidler, flow og magnetisk resonans angiografi (MRA), spektroskopi (MRS) og funksjonell MRI (fMRI).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal kunne
Forklare hvordan molekylbevegelser påvirker T1 og T2 relaksasjon.
Gjengi og forklare pulssekvensdiagram for enkle spin ekko (SE), gradient ekko (GRE) og echo planar imaging (EPI) sekvenser.
Forklare sammenhengene mellom gradienter og posisjoner i k-space.
Forklare Spin ekko sekvensene: SE, fast SE, Inversion Recovery (FLAIR/STIR).
Forklare gradient ekko sekvensene: GRE, Spoiled GRE, Steady State GRE.
Forklare SE-EPI og GRE-EPI.
Forklare kjemisk skift og susceptibilitetsartefakter.
Forklare virkemåten til T1 kontrastmidler.
Forklare de fysiske prinsippene bak diffusjonsvekting.
Gjøre rede for MRA, MRS og fMRI.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne delta i faglige diskusjoner om MR teori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudier

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med resultat "ikke bestått" eller gyldig fravær.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD207P og HRAD208P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 29.09.2017 09:00 ØY-MTFS-MTG21
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.