HRAD2003 - Computer Tomografi (CT)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Apparatlære, bildedannelse, bildekvalitet, metodiske prinsipper, kontrastmidler ved CT, vanlige patologiske funn ved CT, CT dosimetri, strålevern ved CT, CT-kvalitetssikring, CT-traumatologi

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet HRAD 2003 Computer tomografi (CT) forventes det at studenten er i stand til å:
Kunnskap
- ha kunnskap om CT-maskinens oppbygging og virkemåte
- forstå bildedannelse av CT-bilder
- gjøre rede for vanlig forekommende postprosesseringsteknikker ved CT undersøkelser
- ha kunnskap om bildekvalitetsparametere
- forstå dosebegrepene spesifikke for CT, doseenheter og dosemengder og deres relevans til egen profesjonell praksis
- gjøre rede for generelle metodiske prinsipper ved CT- undersøkelser av ulike deler av kroppen
- gjøre rede for bruk av kontrastmidler ved CT-undersøkelser
- ha kunnskap om kvalitetskontroller på CT- lov og regler, retningslinjer, utstyr og metode for utføring av testene
- beskrive profesjonelle roller og ansvarsfordeling i forhold til berettigelse og optimalisering
- forklare konsepter og verktøy innen optimalisering av strålevern.
- forstå de spesielle aspekter tilknyttet til strålebeskyttelse av gravide (pasient, ansatt, pårørende) og barn på CT og kunne beskrive risikoen for føtus.

Ferdigheter
- gjenkjenne dosepåvirkende parametere ved CT og kunne beregne effektiv dose med dosekalkulatorprogramvare

Generell kompetanse
- forstå strålehygieniske problemstillinger i tilknytning til bruk av CT og se dette i sammenheng med krav til bildekvalitet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, ferdighetstrening og demo av CT

Obligatoriske aktiviteter

  • Ferdighetstrening - Dosimetri
  • Ferdighetstrening - Bildepostprosessering

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være vurdert godkjent for at studenten har eksamensadgang.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1.studieår må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 01.12.2017 09:00 E1 , KJL21 , R D1-185 Datasal , KJL1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 10.04.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.